Nowe warunki techniczne (od 2018 roku) dla budynków, czyli brak ograniczeń w stosowaniu dużych przeszkleń.

Nowe warunki techniczne (od 2018 roku) jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli brak ograniczeń w stosowaniu dużych przeszkleń.

 

Z początkiem 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Rozporządzenie zawiera przepisy regulujące projektowanie, budowę, rozbudowę, remont wszystkich obektów budowlanych, w tym domów jednorodzinnych. Część przepisów dotyczy energooszczędności budynków i ochrony przed utratą ciepła. Rozporządzenie określa np. jakie parametry izolacji cieplnej muszą mieć ściany, okna i drzwi oraz jak będą się one zmianiać w czasie, aby osiągnąć standardy energooszczędności założone na koniec roku 2020.

 

Nowelizacja, w temacie przegród zewnętrznych, a w szczególności okien i drzwi, pozostawia nie zmienione parametry cieplne, zarówno te wymagane teraz, jak i w przyszłości. Przypomnijmy:

 

Do 30. grudnia 2020 roku obowiązują:

 • na okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe, okna tarasowe i okna typu fix (nieotwierane): Uw = 1,1 lub mniej

  (dla pomieszczeń ogrzewanych o temperaturze mniejszej niż 16 stopni Celsjusza Uw = 1,6 lub mniej)

 • na okna połaciowe: Uw = 1,3 lub mniej

  (dla pomieszczeń ogrzewanych o temperaturze mniejszej niż 16 stopni Celsjusza Uw = 1,6 lub mniej)

 • drzwi zewnętrzne (lub takie pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanymi i nieogrzewanym)

  Uw = 1,5 lub mniej

 

Od 31. grudnia 2020 roku będą obowiązywać:

 • na okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe, okna tarasowe i okna typu fix (nieotwierane): Uw = 0,9 lub mniej

  (dla pomieszczeń ogrzewanych o temperaturze mniejszej niż 16 stopni Celsjusza Uw = 1,4 lub mniej)

 • na okna połaciowe: Uw = 1,1 lub mniej

  (dla pomieszczeń ogrzewanych o temperaturze mniejszej niż 16 stopni Celsjusza Uw = 1,4 lub mniej)

 • drzwi zewnętrzne (lub takie pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanymi i nieogrzewanym)

  Uw = 1,3 lub mniej

 

Zmianie ulega jednak przepis, który ograniczał całkowitą wielkość przeszkleń w stosunku do powierzchni budynku.

 

W tej chwili nie ma już ograniczenia w stosowaniu okien o parametrze Uw mieszczącym się w przedziale 0,9 – 1,1 W/m2K. Brak ograniczeń w tej materii pozwala architektom, projektantom i inwestorom na większą swobodę kształtowania budynków.

 

Z jednej strony może się to wydawać krokiem w stronę gorszych ogólnych parametrów cieplnych okien. Z drugiej jednak wierzę w racjonalność projektantów i spodziewam, że zostanie to wykorzystane raczej do stosowania dużych przeszkleń na właściwych elewacjach, niż do projektowania „szklanych domów” z oknami o przeciętnych właściwościach termicznych. Racjonalne projektowanie dużych okien powinno przyczynić się do zysków energetycznych ze słońca i poprawy bilansu energetycznego budynku.

 

Warto przypomnieć, że duże okna z reguły mają lepszy współczynnik przenikalności ciepła niż te mniejsze. W dużych przeszkleniach, w ogólnej powierzchni okna największy udział mają pakiety szybowe, które są najcieplejszymi elementami okna. Wszelkie podziały płaszczyzny szyb i same ramy to elementy pogarszające parametry całego okna. Dlatego małe okno z identycznym pakietem szybowym jak w oknie dużym, będzie miało gorsze parametry cieplne, bo w jego przypadku udział ram (z reguły chłodniejszych niż nawet przeciętny pakiet szybowy) jest większy.

 

Oczywiście nawet najcieplejsze duże okno będzie gorsze pod względem izolacyjności niż ocieplona ściana, dlatego duże okna lepiej montować tam, gdzie zapewnią nam przynajmniej jakieś zyski z energii słonecznej. Przykładowe okno drewniane POZBUD uchylno-przesuwne (PSK), dwuskrzydłowe, o wymiarach 2,2 m szerokości i 2,1 m wysokości, z pakietem 3-szybowym i ciepłą ramką międzyszybową uzyskuje parametr Uw = 0,75 W/m2K, czyli z zapasem spełnia wymogi na rok 2021. Znacznie mniejsze okno z takim samym pakietem szybowym mogłoby mieć parametr Uw na poziomie 0,9 lub nawet gorszy.