Parametry techniczne okien i drzwi po zmianach w 2017 roku.

Warunki techniczne jakie muszą spełniać okna i drzwi w 2017 roku i w kolejnych latach (oraz od 2021r.).

 

(Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

 

W 2017 roku zostały wprowadzone nowe wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku, w tym dla okien i drzwi. Jest to związane z dążeniem do ograniczenia zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie budynków.
 

Ma to sens, bo nawet nowe budynki w Polsce pochłaniają często 100-120 KWh energii na potrzeby ogrzewania. Do Europy Zachodniej, gdzie wartości ok. 40 KWh/m2 są dość powszechne, nieco nam brakuje. Uwzględniając nieco surowsze warunki klimatyczne niż w zachodniej części Europy, wysoka izolacyjność polskich budynków jest szczególnie ważna. Ogranicza nie tylko ogólne zużycie energii, ale też, co chyba ważniejsze, lokalną emisję zanieczyszczeń powietrza, która jest odpowiedzialna m.in. za wiele chorób układu oddechowego.

 

Okna

 

Od 1. stycznia 2017 wszystkie okna ścienne (elewacyjne), niezależnie od wielkości, powinny mieć współczynnik przenikania ciepła Uw nie większy niż 1,1, a okna połaciowe (dachowe) nie większy niż 1,3.

Okna o tych wartościach już w 2016 roku były często wybierane przez budujących domy, a cena okna drewnianego spełniającego wymogi, nie jest dużo wyższa niż najprostszych okien. W ofercie POZBUD nawet podstawowe okno drewniane o profilu głębokości 68 mm, z dobrym pakietem szybowym, osiąga współczynnik poniżej 1,1 W/m2K.

 

Pewien kłopot mogą sprawiać najmniejsze okna (zdecydowanie mniejsze niż rozmiar referencyjny 123x148 cm), w których powierzchnia „ciepłego” wkładu szybowego jest mała w stosunku do powierzchni „chłodniejszych” ram. Osiągnięcie dobrej izolacyjności wymaga tutaj zastosowania cieplejszych ram. W wypadku okien drewnianych POZBUD polecamy ciepłe profile o głębokości 88mm.

 

Drzwi zewnętrzne (wejściowe)

 

Dla drzwi zewnętrznych przepisy określają maksymalny wskaźnik Ud (d od „door” czyli „drzwi” po angielsku) na poziomie 1,5. Drzwi mają generalnie mniejszą izolacyjność w stosunku do okien, bo nie montuje się w nich tak ciepłych pakietów szybowych wypełniających większą powierzchnię. Oczywiście stosowane dodatkowe wypełnienia i materiały izolujące pozwalają osiągnąć niższe współczynniki, spełniające np. warunki, które wejdą w życie od 2021r. (Ud max 1,3). Podnosi to jednak istotnie cenę takich drzwi.

 

Pamietajmy jednak, że powierzchnia drzwi zewnętrznych w stosunku do okien jest zdecydowanie mniejsza. Często też budynki posiadają wiatrołap, który jest dodatkowym pomieszczeniem buforującym i zabezpieczającym przed wychładzaniem pomieszczeń mieszkalnych. W ogólnym rozrachunku ta mniejsza izolacyjność drzwi nie wpływa tak istotnie na straty energii.

 

Bardzo duże okna i przeszklone elewacje

Istotną zmianą wydaje się ograniczenie całkowitej powierzchni przeszkleń w budynku jeśli mają współczynnik Uw w przedziale 0,9 do 1,1. Przepisy wprowadzając maksymalną wartość Uw = 1,1 nie pozwalają jednocześnie zastosowac takich okien w nadmiarze. Osoby budujące nowoczesne domy z bardzo dużymi udziałem przeszkleń powinny zejść z Uw jeszcze niżej tj. do poziomu poniżej 0,9 W/m2K.

Tutaj potrzebne mogą być rozwiązania jakie daje np. ciepła drewniana rama i nowoczesne, dwukomorowe pakiety szybowe z ciepłą ramką międzyszybową z tworzywa, o współczynnikach rzędu 0,5-0,6 W/m2K.

Oferta POZBUD pozwala klientom sprostać tym wymogom. Drewniana rama pozwala konstruować bardzo duże okna i zapewnia sztywność dużym elementom rozwieranym czy przesuwnym. Jest też szczególnie odporna na odkształcenia termiczne, co jest istotne na południowych elewacjach.

Mniejsze nagrzewanie latem

 

Dobra termoizolacyjność okien to również chłodniejsze wnętrza latem.

Nowe przepisy idą jeszcze dalej i ograniczają również całkowitą przepuszczalność światła latem w oknach na nasłonecznionych elewacjach. Dotyczą jednak tylko okien pozbawionych elementów zacieniających i raczej nie będą miały dużego wpływu na wybór przeszkleń ze specjalnymi powłokami odbijającymi promieniowanie.

W pomieszczeniach mieszkalnych lepiej zachować lepszą przepuszczalności światła, co zapewni komfort i większe zyski energetyczne w okresie zimowym. Latem najlepszym rozwiązaniem jest zacienienie okien przez elementy zewnętrzne jak rolety, żaluzje zewnętrzne czy choćby zadaszenie nad tarasem lub szeroki okap.

 

 

Przemek Kotwicki