Współczynnik przenikania ciepła U (Uw, Uf, Ug) i przepuszczalności światła g

Przenikanie ciepła

 

Wartość współczynnika przenikania ciepła okna (U lub Uw – „w” od ang. window) określa ile ciepła będzie przedostawać się przez m2 okna przy danej różnicy temperatury (1 stopień) pomiędzy wewnętrzną, a zewnętrzną stroną okna. Im mniej tej energii przedostaje się na zewnątrz tym lepiej.

 

Można przyjąć, że obecnie wartości Uw w okolicach 0,8 kwalifikują okna do energooszczędnych. Okna do domów pasywnych osiągają wartości bliższe 0,6 – 0,7 (np. Gemini Passive 92).

 

Na te wartości składają się współczynniki odpowiednio ramy (Uf - „f” od ang. frame) i szyb (Ug – „g” od ang. glass).

 

Z reguły zestaw szybowy ma lepsze parametry izolacyjne niż rama, dlatego im jest go więcej w całkowitej powierzchni okna tym wskaźnik dla całego okna będzie lepszy. Producenci podają wartości Uw dla referencyjnego rozmiaru okna tj. 123x148 cm. Tym samym przy większych rozmiarach okien możemy liczyć na lepszy poziom (szczególnie przy zastosowaniu ciepłych wkładów szybowych o Ug 0,5). I odpowiednio okno o mniejszej powierzchni (czyli większym udziale powierzchni ram w całkowitej powierzchni okna) będzie miało ten parametr nieco gorszy.

 

Przepuszczalność światła

 

Zadaniem okna jest jednak nie tylko ograniczenie ucieczki ciepła na zewnątrz ale zwłaszcza wpuszczenie maksymalnie dużo energii słonecznej do środka. To ile promieni słonecznych przechodzi przez okno określa wartość g okna. Jej poziom zależy od jakości szkła i zastosowanych w nim technologii. Niestety pomimo starań producentów jest pewna niekorzystna zależność pomiędzy izolacyjnością szyb i ich przepuszczalnością dla promieni słonecznych tj. im bardziej wkład szybowy izoluje przed stratami ciepła, tym mniej przepuszcza energii słonecznej do wnętrza.

Dlatego warto brać pod uwagę ten parametr, gdyż we współczesnych domach energooszczędnych i pasywnych to właśnie promienie słoneczne mają kluczowy udział w ogrzewaniu.

 

Spotkałem się z opinią, że wartość g powinna być raczej niska, bo i tak jest mało słońca zimą (i małe zyski energii), a przynajmniej latem wnętrze będzie się mniej nagrzewać. Nie zgadzam się z tym poglądem. Przy dobrze izolowanym budynku zyski słoneczne są kluczowe dla ograniczenia zużycia energii. Tym bardziej, że często, przy szczególnie dużych mrozach, występuje słoneczna pogoda. Latem nawet niski wskaźnik g nie zapobiegnie nadmiernemu nagrzaniu wnętrza – niezbędne są żaluzje zewnętrzne, rolety lub inne formy zacienienia.

 

Producenci wkładów szybowych stoją zatem przed trudnym zadaniem zapewnienia coraz lepszej izolacyjności cieplnej przy zachowaniu zysków ciepła z promieniowania słonecznego. Trzymam kciuki! Dzięki temu nasze okna będą jeszcze lepiej Wam służyły.