Szczelny, warstwowy montaż okien.

Tradycyjny sposób montażu okien z użyciem jedynie pianki rozprężnej wiąże się z kilkoma ryzykami:

 

  • pianka jest bardzo wrażliwa na promieniowanie UV i jeśli nie jest zabezpieczona bezpośrednio po montażu bardzo szybko traci swoją wytrzymałość, kruszy się i wypada,

  • szczelina pomiędzy murem a oknem, jeśli nie jest zabezpieczona od zewnątrz przed dostępem wilgoci jest narażona na przemarzanie w okresie zimowym, co również osłabia piankę i może powodować powstawanie szczelin i przedmuchów,

  • pianka nie zabezpieczona od wewnątrz jest poddawana działaniu wilgoci z pary wodnej zawartej w powietrzu wewnątrz domu (a wilgoci może być bardzo dużo)

 

Aby zapobiec tym zjawiskom zaczęto stosować dodatkowe warstwy uszczelniające (folie izolacyjne) lub specjalne taśmy rozprężne o różnych właściwościach po wewnętrznej i zewnętrznej stronie okna. Idea jest taka aby nie dopuszczać wilgoci do materiału termoizolacyjnego, a jeśli tam się już dostanie to pozwolić jej odparować.

 

Stąd od zewnątrz szczelinę pomiędzy murem a oknem zakrywa się folią wodoszczelną. Zapobiega ona przedostawaniu się wody opadowej nawet przy silnie napierającym wietrze. Taka folia zapobiego również ewentualnym przedmuchom w szczelinach. Jest ona jednocześnie paroprzepuszczalna od strony wnętrza pozwalając wydostać się wilgoci ze szczelin i warstwy izolacyjnej.

 

Drugi rodzaj folii służy do zabezpieczenia szczeliny od strony pomieszczeń. Jest ona paroszczelna i ma zapobiegać przedostawaniu się pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny i warstwy ocieplenia. Ogranicza to wykraplanie się wilgoci w warstwie ocieplenia.

 

Tak zabezpieczony materiał termoizolacyjny (i dźwiękochłonny) spełnia dużo lepiej swoje zadanie i nie jest narażony na przyspieszone starzenie.

 

Materiałem izolacyjnym może być pianka montażowa. Powinna to być pianka montażowa niskoprężna (mniej się rozszerza po aplikacji), która nie naraża konstrukcji okien na niepotrzebne naprężenia i wypaczanie.

Może to być też specjalna taśma rozprężna przyklejana na rame okna na krótko przed jego osadzeniem. Po kilkunastu minutach zwiększa swoją objętość wypełniając szczelinę ale tylko na szerokość - nie ma potrzeby jej przycinania, gdyż nie wystaje poza powierzchnię ramy.

Na rynku dostępne są nawet takie taśmy, które posiadają właściwości izolacyjne i przepuszczalne analogiczne do folii opisanych powyżej.

 

Należy zaznaczyć, że taśmy rozprężne wymagaja stosunkowo równego podłoża aby dokładnie wypełnić szczelinę pomiędzy oknem a murem.

 

Montaż warstwowy, w połączeniu z tzw. ciepłym montażem w warstwie ocieplenia, zapewnia bardzo dużą szczelność okien i trwałość warstwy termoizolacyjnej i dźwiękochłonnej. Parametr szczelności jest o tyle ważny, że coraz częściej do wymiany powietrza w budynku stosujemy wentylację mechniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją, której skuteczność jest uzależnione od szczelności domu. Wobec wysokiej szczelności współczesnych okien, to właśnie miejsca osadzenia okien mogą być odpowiedzialne za niekontrolowane napływy powietrza.

 

Warstwowy montaż okien nie zawsze oznacza ciepłego montażu, ale jeśli chcemy mówić o ciepłym montażu to zawsze powinniśmy zastosować wyżej wskazane warstwy izolacyjne. W przeciwnym wypadku warstwy ocieplające i izolujące akustycznie będą narażone na utratę swoich właściwości w szybszym tempie.